Τα έξοδα αποστολής και χρόνος ναυτιλίας

Για τις ευρωπαϊκές χώρες

ΦΠΑ Δεν συμπεριλαμβάνεται. Μόλις έχετε τα προϊόντα στο καλάθι, μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος της αποστολής εισαγωγή της διεύθυνσης.

Οι παραγγελίες δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου παραλαμβάνεται η πληρωμή.

 Ορισμένα προϊόντα χρειάζονται αρκετές ημέρες παραγωγής. Προσαρμοσμένα προϊόντα, τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

 Μόλις αποσταλεί, αποστολές διαρκέσει περίπου 5-15 εργάσιμες ημέρες για να φθάσει. Για επείγουσες αποστολές επικοινωνήστε μαζί μας.

 Χρόνοι αποστολής εξαρτώνται από το ταχυδρομείο. Μπορεί να υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις από τις τελωνειακές αρχές.

Για τις χώρες εκτός Ευρώπης

ΦΠΑ Δεν συμπεριλαμβάνεται. Μόλις έχετε τα προϊόντα στο καλάθι, μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος της αποστολής εισαγωγή της διεύθυνσης.

Οι παραγγελίες δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου παραλαμβάνεται η πληρωμή.

 Ορισμένα προϊόντα χρειάζονται αρκετές ημέρες παραγωγής. Προσαρμοσμένα προϊόντα, τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

 Μόλις αποσταλεί, αποστολές διαρκέσει περίπου 10-30 εργάσιμες ημέρες για να φθάσει. Για επείγουσες αποστολές επικοινωνήστε μαζί μας.

 Χρόνοι αποστολής εξαρτώνται από το ταχυδρομείο. Μπορεί να υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις από τις τελωνειακές αρχές.